ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2562,10:36   อ่าน 380 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ภาพยนตร์สั้น รู้จักตัวตนค้นพบตัวเอง
ชื่อนักเรียน : นายสมหวัง กุคงนิน, นายสมพร เยี่ยมพลัง, นายอดิศัดกิ์ เวียงอินทร์, นางสาวสาวิตรี ดอนสะอาด, นางสา
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,06:20   อ่าน 447 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานระเหรียญเงินระดับภาค เปลเด็กพาราโลล่า
ชื่อนักเรียน : นางสาวอัญชลี พอศรี,นางสาวนุชิดาพร ศิริคุณ,นางสาววรรณภาพร บำรุง
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,22:43   อ่าน 448 ครั้ง