คณะผู้บริหาร

นางเฉลียว ชินโณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวีระชัย เหนือโพธิ์ทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

นายปรีดา โคตาสุโน
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0804164607